Program - Alfa księga podatkowa

O programie ALFA KP

ALFA KP to "komputerowa księga podatkowa" przeznaczona do ewidencji zdarzeń gospodarczych w formie księgi "przychodów-rozchodów" lub "ryczałtu" wraz z rejestrami VAT. Umożliwia również obliczenie należnych podatków, w tym: dochodowego od osób fizycznych oraz VAT-u.

Dostępna jest wersja dla jednej lub kilku firm oraz dla biura rachunkowego (możliwość założenia i ewidencjonowania do 999 firm).

ALFA KP

Funkcje programu

Podstawowe funkcje programu to:

 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych w formacie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (ryczałt);
 • Prowadzenie rejestrów VAT (sprzedaży, zakupu, kosztów, inwestycji i transakcji pozostałych w tym wewnątrzwspólnotowych i związanych z odwróconym obciążeniem VAT). Są one aktualizowane automatycznie w trakcie dopisywania pozycji do księgi.
 • Podsumowania wprowadzonych danych. Możliwe są również analizy i filtrowanie danych wg kryteriów zadanych przez użytkownika.
 • Automatyczne wyliczanie (na podstawie wprowadzonych danych) wysokości podatków dochodowego oraz VATu.;
 • Wydruki księgi, rejestrów VAT i deklaracji.
 • Deklaracje VAT-7, VAT-UE. Elektroniczna wysyłka.
 • JPK: VAT, VDEK, PKPiR i EWP. Generowanie i elektroniczna wysyłka.
Ponadto:
 • Lista opisów zdarzeń gospodarczych
 • Pobieranie kursów walut obcych z serwera NBP. Wspomaganie księgowania w oparciu o kurs.
 • Tabela wyposażenia oraz tabela środków trwałych. W uproszczonych przypadkach wyliczana jest amortyzacja miesięczna.
 • Lista kontrahentów; domyślny opis zdarzenia, domyśly numer dokumentu.
 • Wystawianie faktur VAT. Rejestr wystawionych faktur. (Funkcjonalność nierozwijana, zachowana dla zgodności z poprzednimi wersjami);
 • Automatyczny import danych z programu "ALFA-NG", bezpośrednio z bazy lub za pośrednictwem plików XML, np. JPK_VAT, JPK_V7M, ALFA_NG.


Pobierz program

Program można pobrać i testować zupełnie za darmo. To wersja programu zawierająca wszystkie jego funkcje zgodnie z bieżącą wersją. Zachęcamy do pobierania i testowania, a w razie kłopotów służymy pomocą.

UWAGA: Aktualizacja do wersji 3.04.xxx z wersji poprzednich (od 1.01.001 do 3.03.xxx) wymaga podania nowego klucza programowego. Uzyskanie klucza może się wiązać z opłatą.

Po poprawnym zainstalowaniu programu, na pulpicie znajdzie się skrót do jego uruchomienia. Po uruchomieniu programu powinna pojawić się plansza główna wraz z okienkiem do zalogowania użytkownika. Przy pierwszym uruchomieniu jest to "ADM" (administrator) bez hasła. Hasło administratora należy nadać w menu Ustawienia / Operatorzy używając przycisku "Zmień" (klawisz [F4]) po podświetleniu pozycji "Administratora". Jeżeli po uruchomieniu programu zamiast planszy głównej pojawi się żółte okno "Logowanie do BAZY DANYCH" przyczyną może być:

 1. Błędnie podana lokalizacja bazy. Należy wpisać poprawną lokalizację.
 2. Niedziałający system zarządzania bazą Firebird. Należy go uruchomić lub w razie potrzeby zainstalować. Instalator Firebirda (Firebird-2.5.7.27050_0_Win32.exe) jest dołączony i po zainstalowaniu programu znajduje się w podfolderze UTILS foldera roboczego programu.


Plany cenowe Alfa KP

Firma

249 zł
Zawiera 23% vat
 • Pełna wersja programu
 • Obsługa 1 firmy

Biuro księgowe

549 zł
Zawiera 23% vat
 • Pełna wersja programu
 • Obsługa wielu firm

Zmiany

wersja 3.04.002
 • Generowanie plików JPK_EWP v.3
 • Poprawki w module wyboru kontrahenta
 • Możliwość importu dokumentów z plików JPK_V7x v.1 mających daty spoza okresu księgowania
 • Możliwość nadpisania danych "z przeniesienia" w zapisanej uprzednio deklaracji PIT-5
 • Dodane filtry zdefiniowane w menu Książka/Analiza
wersja 3.04.001c
 • Możliwość importu dokumentów z plików JPK_V7x v.2 mających daty spoza okresu księgowania
 • Tabela importu danych rozszerzona o datę sprzedaży/wpływu
 • Poprawka wyświetlania w PKPiR odnośnika do rejestrów VAT
wersja 3.04.001b
 • Aktualizacja formatu zapisu tekstu JPK dla PKPiR i EP
wersja 3.04.001a
 • Poprawka obliczania składki zdrowotnej za styczeń 2023r. dla zas. ogólnych
wersja 3.04.001
 • Aktualizacja obliczania składki zdrowotnej na 2023r.
Zobacz więcej zmian
wersja 3.03.004a
 • Wyszukiwanie dynamiczne w tabelach
 • Możliwość zwiększenia czcionki w tabelach do 20 pkt.
wersja 3.03.004
 • Aktualizacja w zakresie odliczania składki zdrowotnej dla ryczałtu
 • Aktualizacja w zakresie odliczania składki zdrowotnej dla podatku dochodowego liniowego
 • Modyfikacja wyliczania podstawy składki zdrowotnej dla opodatkowania na zasadach ogólnych
wersja 3.03.003
 • Aktualizacja sposobu wyliczania składki zdrowotnej dla opodatkowania na zasadach ogólnych
wersja 3.03.002d
 • Kolejne zmiany i poprawki przy generowaniu pliku JPK_V7x dla korekt podstawy opodatkowania (art. 89a)
 • Wyświetlanie podstawy składki zdrowotnej jako wartości nieujemnej
wersja 3.03.002c
 • Dodana możliwość importu dokumentów do Ewidencji ryczałtowej z bazy ALFA-NG lub plików XML/JPK
 • Zmiana sposobu kodowania polskich znaków w pliku XML zawierającym deklarację VAT-UE
wersja 3.03.002b
 • Wysyłka deklaracji za pomocą modułu transmisyjnego Przekaz e-Deklaracje
 • Poprawka wyświetlania podsumowania niektórych starszych zapisów w ewidencji ryczałtu
 • Uzupełnienie tabeli składki zdrowotnej o podstawę jej obliczania
wersja 3.03.002a
 • Zmiany i poprawki przy generowaniu pliku JPK_V7x dla korekt podstawy opodatkowania (art. 89a)
wersja 3.03.002
 • Zwiększona liczba stawek podatku dla ryczałtu do 12, przy 7 jednocześnie aktywnych
 • Import kosztów ubocznych zakupu z systemu ALFA-NG na podstawie danych z bazy lub pliku XML
 • Zmiana wartości podpowiadanej składki ubezp. społ. do wyliczenia zdrowotnego dla zasad ogólnych
 • Wyliczanie składki zdrowotnej dla ryczałtu
 • Poprawka importu zakupów z JPK_V7M v.2
 • Aktualizacja informacji o podmiocie drukowanej na UPO do JPK_V7x v.2
wersja 3.03.001
 • Generowanie plików JPK_V7M i JPK_V7K v.2
 • Import dokumentów z plików JPK_V7M i JPK_V7K v.2
 • Wyliczanie składki zdrowotnej wg zasad obowiązujących od 2022r. dla zasad ogólnych
 • Wyliczanie podatku dochodowego bez uwzględniania składki zdrowotnej
 • Oznaczanie zdublowanych dokumentów w Analizie
 • Oznaczanie zdublowanych dokumentów w Rejestrach
wersja 3.02.002
 • Rejestrowanie znaczników IED i WSTO_EE od 2022r.
wersja 3.02.001a
 • Możliwość edycji pola "Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym" w deklaracji VAT-7 począwszy od v.21
 • Możliwość pobierania licencji OnLine
wersja 3.02.001
 • Generowanie plików JPK_EWP v.2
 • Dodana możliwość ograniczenia kwot netto dla podatku naliczonego w rej. transakcji pozostałych
 • Możliwość wprowadzania kosztów wychodząc od wartości brutto, przy użyciu przycisku ze stawką VAT
 • Możliwość ewidencjonowania kosztów działalności badawczo-rozwojowej
 • Poprawka drukowania błędnego opisu zdarzenia gosp. w niektórych przypadkach druku natychmiastowego
 • Poprawka błędnego wyświetlania edytowanych danych księgi po wejściu z poziomu edycji w rejestr i wyjściu
wersja 3.01.004
 • Wydruki księgi podatkowej, ewid. przychodu i rejestrów uzupełnione o adres podatnika
 • Możliwość wydruku treści ORD-ZU dla korekt deklaracji VAT-7 w wer.21
 • Poprawka wyświetlania statusu deklaracji VAT-UE rozliczanych w okresach innych niż VAT-7
 • Poprawka wyświetlania statusu niektórych deklaracji VAT-7 rozliczanych kwartalnie
 • Kontrola poprawności wypełnienia pól dot. zalicz. podatku na przyszłe zobow. w deklaracji VAT-7
 • Zwiększona liczba stawek podatku dla ryczałtu do 7
wersja 3.01.003a
 • Hurtowe oznaczanie zapisów w rejestrach znacznikami JPK z zachowaniem oznaczeń już istniejących
wersja 3.01.003
 • Dodane wyświetlanie znaczników JPK na podglądzie pozycji księgi dla powiązanego rejestru VAT
 • Poprawka oznaczenia zobowiązania podatkowego na druku przelewu dla rozliczeń kwartalnych VAT
 • Dodana możliwość przypisania znacznika RO do kontrahenta
wersja 3.01.002f
 • Poprawka zapobiegająca znikaniu treści ewidencji podczas edycji niektórych pól deklaracji JPK_V7x
wersja 3.01.002e
 • Wyświetlana informacja o folderze roboczym zawierającym pliki przekazu JPK
wersja 3.01.002d
 • Możliwość uzupełnienia adresów przy imporcie faktur z JKP_V7x na podst. bazy GUS
 • Modyfikacja generowania części deklaracyjnej JPK_V7x dla netto>0 i zerowych wart. VATu
 • Uzupełnienie wydruku UPO o dane podatnika rozliczającego się kwartalnie
wersja 3.01.002c
 • Ustawianie kolejności kolumn w rejestrach indywidualne dla każdej z firm (wer. dla biura)
 • Poprawka importu danych dot. zakupów z JPK_V7x
wersja 3.01.002b
 • Poprawka błędu uniemożliwiającego wydruk wpłaty do Urzędu skarbowego dla VAT-7
wersja 3.01.002a
 • Uwględnienie opcjonalnej daty VATu należnego w sekcji D deklaracji VAT-UE
 • Usunięcie kodu TIN z węzła NrKontrahenta w pliku JPK_V7x
 • Poprawka błędu mogącego powstać po wskazaniu kontrahenta przy fakturowaniu
 • Modyfikacja identyfikacji plików importu danych z JPK_V7K
 • Usunięcie błędu powstającego podczas generowania deklaracji VAT-UE za okresy przed 7-2020
wersja 3.01.002
 • Możliwość przypisania niektórych znaczników JPK do kontrahentów
 • Aktualizacja formatu pliku JPK_V7x w zakresie danych osoby fizycznej
 • Aktualizacja modułu transmisyjnego JPK w zakresie podpisu danymi autoryzacyjnymi
wersja 3.01.001b
 • Możliwość hurtowego oznaczania zapisów w rejestrach znacznikami JPK
 • Modyfikacja identyfikacji plików importu danych z JPK_V7M
 • Poprawka dezaktywacji pól dotyczacych zapłaty przy księgowaniu zakupów
wersja 3.01.001a
 • Poprawka błędu wydruku rejestru kosztów, zakupów, inwestycji i trans. pozostałych
wersja 3.01.001
 • Deklaracja VAT-7 v.21, VAT-7K v.15 plus JPK_V7M i JPK_V7K v.1
 • Rejestry rozszerzone o znaczniki GTU i oznaczenia procedur
 • Deklaracja VAT-UE v.5
 • Import dokumentów z plików JPK_V7M i JPK_V7K v.1
wersja 2.02.002b
 • Dodana możliwość importu dokumentów z JPK_FA v.3
wersja 2.02.002a
 • Poprawka wydruku mikrorachunku dla podatku dochodowego w firmach ryczałtowych
wersja 2.02.002
 • Możliwość przypisania mikrorachunku do firmy i do podatnika
wersja 2.02.001
 • Deklaracja VAT-7 v.20, VAT-7K v.14
 • Dodany znacznik MPP dla rejestru sprzedaży
 • Dodany znacznik MPP dla wystawianych faktur
wersja 2.01.001b
 • Możliwość modyfikacji skali podatku dochodowego z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
wersja 2.01.001a
 • Aktualizacja przekazu JPK dla podpisu danymi autoryzacyjnymi
 • Poprawka aktualizacji statusu wysyłki JPK dla procesu przerwanego po podpisaniu dokumentu
wersja 2.01.001
 • Nowy manager plików JPK
 • Współpraca z nowym modułem transmisyjnym JPK
 • Dodany wydruk informacji o księgowaniu w innych walutach
 • Dodane podsumowanie kwot do zapłaty i do przeniesienia dla deklaracji VAT-7
 • Możliwość zmiany koloru okna programu zależnie od loginu
wersja 1.07.001c
 • Dodana możliwość odliczania kosztu w zadanym procencie również w rejestrze kosztów
 • Dodane zestawienie kwot do zapłaty i do przeniesienia dla deklaracji VAT-7
 • Dodana możliwość importu dokumentów z JPK_FA w v.2
wersja 1.07.001b
 • W rejestrze sprzedaży dodno informację o sumie sprzedaży brutto w roku
 • Zmiana sposobu zamknięcia aplikacji dla zgodności z Wsv2019
wersja 1.07.001a
 • Dodana możliwość odliczania kosztu w zadanym procencie również w opcji księgowania INNE
 • Aktualizacja przekazu elektronicznego załączników VAT-ZD i ORD-ZU
 • Usunięto błąd skutkujący blokowaniem obsługi przycisków pod Księgą przy użyciu klawiatury
wersja 1.07.001
 • Deklaracja VAT-7 v.19, VAT-7K v.13
 • Dostęp do rejestru VAT z poziomu przeglądania zapisów księgi w układzie formularza
 • Dodana funkcja umożliwiająca zaksięgowanie zakupu mieszanego (Tow.handl./Koszt/Trans.pozost.)
wersja 1.06.002b
 • Poprawka sprawdzenia statusu JPK_VAT w wersji dla biura rachunkowego
 • Poprawka wyświetlania informacji o niepełnym księgowaniu kosztów
wersja 1.06.002a
 • Dodane podsumowanie ilości zaksięgowanych dokumentów w Księdze/Ewidencji i Rejestrach
 • Poprawka wyświetlania informacji dot. częściowego zaksięgowania kosztów
 • Dodane sprawdzenie statusu JPK_VAT (test)
 • Dodana weryfikacja daty wystawienia/zakupu przy wprowadzaniu i przy generowaniu JPK_VAT
wersja 1.06.002
 • Dodana możliwość odliczania kosztu w zadanym procencie (np. dla paliwa samochodów osobowych)
 • Dodane podsumowanie zapłaconego podatku PIT-5/5L
 • Automatyczne wypełnienie daty wycofania środka trwałego po wpisaniu daty sprzedaży
wersja 1.06.001d
 • Poprawka ustalania obowiązujacej wersji deklaracji VAT-7 za okresy od VII 2016 do XII 2017
wersja 1.06.001c
 • Modyfikacja rejestru w celu zapobieżenia ukrywania się programu Przekaz do e-Deklaracje od v. 4.03
 • Aktualizacja licencji dla programu komunikacyjnego Przekaz do e-Deklaracje v. 4.xx
wersja 1.06.001b
 • Możliwość seryjnej weryfikacji OnLine statusu podatnika VAT na podstawie NIPu w rejestrach
 • Dodana licencja dla programu komunikacyjnego Przekaz do e-Deklaracje v. 4.xx
wersja 1.06.001a
 • Deklaracje VAT-7 v.18 i VAT-7K v.12 - aktualizacja przekazu elektronicznego
wersja 1.06.001
 • Deklaracja VAT-7 v.18, VAT-7K v.12
 • Funkcja sprawdzająca status deklaracji VAT-7, VAT-UE i VAT-27
 • Możliwość definiowania własnych kolorów rubryk w tabelach
 • Możliwość zmiany uporządkowania danych w tabelach zawierających rejestry VAT
 • Wyświetlane dodatkowe informacje dot. plików JPK_VAT
wersja 1.05.001c
 • Możliwość weryfikacji OnLine statusu podatnika VAT na podstawie NIPu.
 • Uwzględnianie daty opcjonalnej rej.VAT (JPK) przy imporcie danych z plików zewnętrznych.
 • Wyświetlanie dat opcjonalnych rej.VAT (JPK) na podglądzie pozycji Książki.
wersja 1.05.001b
 • Wczytywanie danych firm z bazy GUS wg numeru NIP
 • Możliwość rezygnacji z zapisu do rejestru VAT przy księgowaniu zakupów i kosztów ubocznych do księgi
wersja 1.05.001a
 • Do JPK_VAT v.3 dodana opcjonalna informacja o adresie eMail
 • Zmiana nazwy generowanych plików tymczasowych JPK_VAT zgodnie z wymogiem Klient JPK
 • Skorygowany zestaw znaków dopuszczalnych w pliku JPK_VAT
wersja 1.05.001
 • Generowanie plików JPK_VAT v.3
 • Import dokumentów z plików JPK_VAT v.3
 • Dodane pola z datą sprzedaży/zakupu i wystawienia/wpływu w rejestrach VAT (dla JPK_VAT)
 • Dla odliczenia VAT w części (np. koszt paliwa), również netto księgowane proporcjonalnie
 • Możliwość księgowania w rejestrze sprzedaży z automatycznym pomniejszeniem wskazanego zapisu
wersja 1.04.004e
 • Możliwość importu danych z plików JPK, w których użyto dodatkowych przestrzeni nazw
wersja 1.04.004d
 • Czytelna informacja o lokalizacji generowanych plików JPK (przycisk Lokalizacja pliku)
 • Możliwość różnicowania impotru dokumetów do Księgi i Rejestrów ze względu na ich fiskalność
 • Szybki wpis sprzedaży wprost do Księgi (np. dla raportów fiskalnych)
wersja 1.04.004c
 • Poprawka importu z JPK_FA dla niektórych dokumentów z wieloma stawkami VAT
 • Zwiększenie liczby dokumentów importowanych jednorazowo
wersja 1.04.004b
 • Możliwość importu dokumentów z JPK_VAT i JPK_FA
 • Możliwość eksportu/importu rejestrów VAT za pomocą plików XML
 • Dodana możliwość wyłączania dokumentów z księgowania przy imporcie
 • Na deklaracji VAT-7 kwota "z przeniesienia" jest aktualizowana również na uprzednio edytowanej
 • Ilość definiowanych kont bankowych wystawcy faktury rozszerzona do trzech
 • Zmieniony warunek proponowania 180-dniowego terminu zwrotu VATu
 • Poprawa zgodności z FireBirdem ver. 2.5.4 i 2.5.7
 • Poprawka wydruku rejestrów korygujących i oczekujących (1.4.4)
wersja 1.04.004a
 • Aktualizacja na bieżąco danych urzędu skarbowego w dekl. VAT-27 i VAT-UE
wersja 1.04.004
 • W rej. VAT Transakcji pozostałych można użyć dwóch dat, oddzielnie dla podatku naliczonego i należnego
 • Możliwość zapisania i wysyłki elektronicznej pustych deklaracji VAT-27
 • Rejestrowanie i podgląd wartości księgowań w walucie obcej
 • Możliwość wyróżniania zapisów zdublowanych w księdze w menu Książka/Analiza
 • Zapamiętywanie wybranej ostatnio formy wydruku deklaracji VAT-UE (od v.4) i VAT-27 (od v.2)
 • Usunięcie błędu zawyżania podatku naliczonego od kosztów rozliczanych częściowo w JPK-VAT
wersja 1.04.003b
 • Import faktur możliwy jak dotychczas lub tylko do rejestrów VAT (z pominięciem KPR)
 • Przy imporcie faktur możliwe ignorowanie księgowania dla wskazanej stawki VAT
 • Zabezpieczenie przed błędem w przekazie elektronicznym VAT-7, wywołanym użyciem niedozwolonych znaków
 • Możliwa zmiana danych nagłówka wystawionej faktury po jej zatwierdzeniu
wersja 1.04.003a
 • Dodane okienka do wprowadzenia opcjonalnego tekstu drukowanego na wystawianej fakturze
 • Księgowanie w przypadku ryczałtu usług przy odwrotnym obciążeniu
wersja 1.04.003
 • Deklaracja VAT-UE v.4
 • Deklaracja VAT-27 v.2
 • Nr dokumentu poszerzony do 40 znaków
 • Możliwość zdefiniowania domyślnego numeru faktury związanego z kontrahentem
 • Możliwa zmiana danych nabywcy na wystawionej fakturze po jej zatwierdzeniu
wersja 1.04.002e
 • Poprawka zaokrągleń kwot importowanych z listy faktur dla faktur przeliczanych od cen brutto
wersja 1.04.002d
 • Wydruk numeru ref. na dekl. VAT-27, poprawki w przekazie elektronicznym dla wersji kwartalnej
 • Drobne zmiany/poprawki dla JPK
wersja 1.04.002c
 • Import faktur zakupu z programu magazynowego uwzględnia odwrotne obciążenie
 • Dodane przyciski ułatwiające wpisanie kwoty VATu w Rejestrze Kosztów i Transakcji pozostałych
 • Podgląd zapisu w Księdze poszerzony o dane kontrahenta (w tym NIP), powiązanego zapisu w rejestrze
 • Poprawka edycji Opisu zdarzenia gosp., po uprzedniej zmianie rekordu w trybie formularza
 • Przywrócone poprawne wyszukiwanie kontrahenta po fragmencie NIPu (1.4.1)
 • Poprawka wydruku rozszerzonej nazwy i adresu na FV dla nabywcy wpisanego jednorazowo (nie z listy)
 • Dodane podsumowanie na deklaracji VAT-UE
 • Dodana konfiguracja okresu, miesiąc lub kwartał, wykonywania dekl. VAT-27 (niezależnie od VAT-7)
wersja 1.04.002b
 • Poprawka numerowania zapisów zaimportowanych z pliku XML
 • Zmiana sposobu generowania nagłówka JPK dla osób fizycznych
wersja 1.04.002a
 • Dodany import faktur z programu magazynowego ALFA-NG za pośrednictwem pliku XML
 • Możliwy export/import do innej bazy ALFA-KP_NG wystawionych faktur, za pośrednictwem pliku XML
wersja 1.04.002
 • Poszerzone pola zawierające nazwę i adres wystawcy faktur
 • Pola z rozszerzoną nazwą i adresem nabywcy są drukowane na fakturach
 • Możliwość zapisania i wysyłki elektronicznej pustych deklaracji VAT-UE
 • Możliwość wysyłki elektronicznej JPK-VAT przy braku pozycji dot. zakupów lub sprzedaży
 • Wydruk pustej rubryki związanej z kosztami działalności badawczo-rozwojowej w księdze
 • Możliwość wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem VAT (towary i usługi)
wersja 1.04.001
 • Generowanie plików JPK (VAT, PKPiR, EWP) i przekaz elektroniczny JPK
 • Przekaz elektroniczny VAT-UE
 • Przekaz elektroniczny VAT-27
 • Lista kontrahentów ustawia się na pozycji ostatniego wskazania wykonanego przy użyciu przycisku
 • Szybki filtr na pozycje oznaczone jako zdublowane w księdze
 • Notes na pulpicie programu przypisany do firmy
 • Skala podatkowa PIT z możliwością wyłączenia kwoty wolnej po przekroczeniu pierwszego progu
 • Dodane menu kontekstowe do opisów i wartości deklaracji VAT-7 i PIT-5
 • Możliwość ustawienia daty traktowanej jako dzisiejsza, niezależnie od daty systemowej
 • Poprawka zapisu daty po edycji pozycji Ewidencji przychodu spoza miesiąca bieżącego
 • Poprawka dotycząca pobierania kursu walutowego z roku innego niż bieżący
wersja 1.03.001a
 • Zmiana sposobu ustalania kwoty "z przenies." na korektach VAT-7 w przypadku korekt w poprzednich okresach
 • Poprawka dot. wprowadzania daty z dwucyfrowym dniem w księdze w Edycji płatności
 • Format daty na VAT-7 uniezależniony od ustatwień w systemie
 • Dodane menu kontekstowe do opisów i wartości w podsumowniu VAT
 • Zmiana przypisania powtórnego zaliczenia VATu od zakupów tow. handl., z rubr.46 do rubr.50 (89b ust.4)
wersja 1.03.001
 • Deklaracja VAT-7 v.17, VAT-7K v.11
wersja 1.02.002
 • Możliwość automatycznego księgowania amortyzacji z tabeli środków trwałych
 • Przyspieszone wyszukiwanie do podświetlenia zdublowanych pozycji w księdze
 • Konfigurowanie sprawdzania powiązania zapisu w księdze z drugim rejestrem VAT
 • Podświetlanie całego wiersza kursora w tabelach
 • Informacja o wykonanej kopii bezpieczeństwa dopiero po zakończeniu zapisu pliku backupu
 • Rozdzielenie daty sprzedaży i daty wystawienia przy fakturowaniu
 • W kalkulatorze dodano kopiuj/wklej
wersja 1.02.001e
 • Możliwość przeliczania księgowań wg kursu waluty obcej w ewidencji przychodu (ryczałt)
wersja 1.02.001d
 • Możliwość przeliczania księgowań w KPR wg kursu waluty obcej, import kursu z serwisu NBP
 • Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji (www)
 • Wejście w tryb serwisowy chronione hasłem
 • Szyfrowanie hasła bazy danych
wersja 1.02.001c
 • Poprawka wydruku VAT-UE dla niektórych NIPów europejskich zawierających litery
wersja 1.02.001b
 • Wyróżnianie pozycji zdublowanych w księdze na bieżąco
 • Porządkowanie bazy (funkcja serwisowa)
 • Poprawka błędu wydruku dekl. VAT-ZZ, VAT-ZT, ORD-ZU powstałego w ver.1.02.001
 • Poprawka błędu wydruku dekl. VAT-UE powstałego w ver.1.01.009
wersja 1.02.001a
 • Dodane funkcje wyszukiwania, formularza i eksportu w imporcie faktur do księgi
 • Poprawka pobierania instalatora nowej wersji (dot. wersji o innym numerze głównym)
wersja 1.02.001
 • Deklaracja VAT-7 v.16, VAT-7K v.10
wersja 1.01.009
 • Możliwość wydruku dowolnego przelewu, dodane konto do danych kontrahentów
 • Zmiana danych kontrahenta z poziomu księgi modyfikuje NIP w powiązanym rej.VAT
wersja 1.01.008b
 • Szybsze wyświetlenie księgi (pierwsze i po imporcie dokumentów)
 • Dodana rubryka "Lp." przy imporcie faktur z Listy faktur i z Progr. magazynowego
 • Import faktur z Listy faktur wystawionych pomija dokumenty skasowane
 • Możliwość serwisowego odtworzenia bazy z kopii
wersja 1.01.008a
 • Usunięty błąd wydruku deklaracji VAT-UE
wersja 1.01.008
 • Dodana deklaracja VAT-UE
 • Poprawka VAT-27 dla informacji kwartalnej
 • Usunięcie problemów przy wydruku formularzy nie na drukarce domyślnej
wersja 1.01.007
 • Dodana deklaracja VAT-27
 • Poprawka błędnego sumowania udziałów wspólników, w przypadku istnienia wspólników skasowanych
 • Poprawiony zapis daty urodzenia przy "zmianie od roku" danych podatnika (dla os. fiz.)
 • Aktualizacja na bieżąco danych urzędu skarbowego i podatnika w dekl. VAT-7
wersja 1.01.006b
 • Poprawka błędu (z v.1.1.6) wydruku podsumowania księgi i ewidencji ryczałtu
 • Poprawka wstawiania domyślnego opisu zdarzenia dla księgowania zdarzeń "Innych"
wersja 1.01.006a
 • Dodana "Zdalna pomoc" w razie problemu z podłączeniem do bazy na starcie programu
 • Umożliwienie akceptacji wystawianych faktur z ujemnymi cenami
wersja 1.01.006
 • Wyliczenie pola 47 dekl. VAT-7 v.15/9K na podstawie rejestru korygującego z możliwością poprawki
 • Umożliwienie akceptacji wystawianych faktur z ilościami ujemnymi
 • Dodany wydruk pozycji w której zaksięgowano remanent
wersja 1.01.005b
 • Usunięty problem z elektroniczną wysyłką VAT-7 dla firm o numerach większych od 214
wersja 1.01.005a
 • Poprawka menu kontekstowego niektórych etykiet
 • Rozszerzenie tabeli pomocniczej służącej do rejestrowania korekty kosztów o zakupy
 • Umożliwienie "ręcznego" dołączania załączników VAT-ZZ i -ZT do deklaracji
 • Drobne poprawki w funkcji filtrowania tabel
wersja 1.01.005
 • Dodane załączniki ZZ i ZT do deklaracji VAT-7
wersja 1.01.004d
 • Drobne poprawki niektórych wydruków
wersja 1.01.004c
 • Dodane narastające sumowanie wartości środków trwałych
 • Wyświetlanie danych kontrahenta w podglądzie zapisów ewid. ryczałtowej
 • Poprawka wyświetlania kolejności zapisów w ewid. ryczałtowej dla więcej niż 1 m-ca
 • Drobne poprawki w funkcji filtrowania tabel
wersja 1.01.004b
 • Dodana możliwość sprawdzenia dostępności aktualizacji i pobrania pliku instalatora
 • Poprawka podglądu zapisów w księdze będacych w rej. trans. pozost., a pochodzących z migracji
 • Migracja przenosi również zapisy z czwartej stawki VAT starej wersji (VAT-D) jako suma z VAT-B
wersja 1.01.004a
 • Na podsumowaniu i wydruku listy wystawionych faktur dodano informację o stawkach VAT
 • Aktualizacja przekazu elektronicznego VAT-7 v.15 do zgodnego ze nowym wzorem (nr 2567)
 • Możliwość określenia alternatywnej wysokości obniżonej stawki VAT (wykorzyst. w rej. zakupów)
wersja 1.01.004
 • Dodano księgowanie korekt kosztów oraz rejestr korekt (z możliwością "powtórnego zaliczenia w koszty")
 • Dodana edycja pól dotyczących płatności w księdze (termin, data zapłaty)
 • Zablokowana możliwość ustawienia pustej daty księgowania do rej.VAT poprzez wpis do księgi
 • Zmiana pól "Nr dowodu", "Termin" i "Zapłacono" w księdze zapisuje się również w odpowiednim rej.
 • Zmiana pól "Nr dowodu", "Termin", "Zapłacono" i "Uwagi" w rejestrze zapisuje się również w księdze
 • Usunięcie zapisu z księgi lub ewid. ryczałtu możne usunać również zwiazane zapisy w rejestrach VAT
 • Poprawka numerowania pozycji w rejestrach VAT po usunięciu zapisu
 • Poprawka wyświetlania wart.VAT w rej. kosztów dla pozycji księgowanych przy niepełnym odliczeniu kwoty VAT
 • Dodana funkcja serwisowa: przenumerowanie rejestrów VAT
 • Dodana informacja o ostatniej zmianie danych w rejestrach VAT
wersja 1.01.003a
 • Dodane rubryki informujace o powiązaniu zapisu w księdze z rej. VAT w tabeli Ksiażka/Analiza
 • Możliwość wyliczania podatku dochod. dla firm ryczałtowych metoda "nienarastajaco" (za miesiąc/kwartał)
 • Zmiana pola "Uwagi" w księdze zapisuje się również w odpowiednim rejestrze
 • Wprowadzanie przez księgę środka trwałego korzystajac z "Transakcji pozost." aktualizuje jedynie rejestr
wersja 1.01.003
 • Podgląd pozycji w księdze uwzględnia informacje o powiązaniu z rejestrami VAT (kwoty, datę, spos. odl. VAT)
 • Możliwość ustawiania domyślnego sposobu zalicznia VATu od kosztów ("opod. i zw." oraz "tylko zw.")'
 • Dodany wydruk wpłaty podatku dla ryczałtu
 • Wydruk wpłaty podatku również w formie gotówki
 • Poprawka wyświetlania wartości straty przy wyliczaniu podatku dochodowego
 • Możliwość konfiguracji automatycznej propozycji wydruku dekretu
 • Dodana informacja o numerze referencyjnym elektronicznej wysyłki VAT-7
 • Poprawka uwzględniajaca wprowadzona wartość zapasu przy wyliczaniu podatku dochodowego
wersja 1.01.002a
 • Dodany wydruk i podsumowanie na liście wystawionych faktur
 • Poprawny przekaz deklaracji VAT-7 do urzędów o identyfikatorach rozpoczynajacych się cyfra 0
 • Poprawka wydruku pozycji faktur o ilościach/wartościach ujemnych
 • Poprawka odświeżania pola "Opis" przy przegladaniu pozycji w księdze w układzie formularza
 • Poprawka wyliczania podatku ryczałtowego (zaokrąglenie podstawy, zróżnicowanie stawek)
 • Poprawka sumowania pola 41 (netto inwestycji) na VAT-7 v.15
wersja 1.01.002
 • Poprawka pobierania danych do druku przelewu PIT
 • Poszerzone pole na nr wystawianej faktury i możliwość wyboru wystawiajacego
 • Dodana funkcja "Analiza" dla Księgi przychodów-rozchodów
wersja 1.01.001c
 • Dodane znaczniki (*RK) na edytowanej deklaracji VAT-7 informujące o "Rejestrze korygującym"
 • "Powtórne zaliczenie" w rejestrze korygującym podstawia dane wskazanego zapisu
wersja 1.01.001b
 • Dodane pole zawierające miejsce wystawienia faktury
 • Dodane podliczenie ryczałtu "Od początku roku", poprawka wyliczenia podatku
 • Poprawka błędu występujacego przy usuwaniu z listy wypisanej faktury
wersja 1.01.001a
 • Dodane zestawienie "Informacja podatkowa"
 • Dodany wydruk przelewu dla podatku dochodowego
wersja 1.01.001 (Wersja startowa programu)
 • Prowadzenie księgi przychodów-rozchodów lub ewidencji przychodów (do 99 ksiag dla firmy)
 • Prowadzenie rejestrów VAT: sprzedaży, zakupów, kosztów, środków trwałych, transakcji pozostałych
 • Wyliczanie podatku dochodowego
 • Sporzadzanie deklaracji VAT-7 (v.15/9K)
 • Podsumowania, wydruki
 • Możliwość prowadzenia do 999 firm; wersja dla biura rachunkowego


Nasze programy dostarczamy m.in. dla

transpoll logo
ccc logo
ap logo
komex logo