Program - Alfa ewidencja magazynowa

O programie ALFA EM

ALFA EM to "fakturowanie i ewidencja magazynowa", platforma, która przeznaczona jest do wspomagania firmy handlowej lub usługowej. Program umożliwia ewidencję obrotu towarami, kontrolę płatności, a także tworzy rejestry VAT. Ponadto, posiada duże możliwości oraz cechuje się prostotą obsługi. Dostępne są wersje jednostanowiskowe oraz sieciowe, działające w siecach lokalnych na bazie systemów:

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 10
 • Windows 11
Możliwa jest również konfiguracja programu do pracy w sieci rozległej.


Funkcje programu

Podstawowe funkcje programu to:

 • Fakturowanie
 • Ewidencjonowanie obrotu (przychodów i rozchodów) towarów;
 • Prowadzenie kartotek magazynowych dla dowolnej ilości magazynów;
 • Kontrolowanie płatności odroczonych, naliczanie odsetek karnych, wystawianie dokumentów KP, KW, przelewy bankowe, kontrola sald dłużników i wierzycieli;
 • Emisja różnych rodzajów dokumentów (WZ, RW, PZ, paragony, etc.);
 • Automatyczne tworzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT oraz kasowego;
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi;
 • Wspomaganie serwisu; potwierdzenia przyjęcia, status napraw;
 • Różnego typu informacje: o zysku, rentowności, analizy obrotów towarami w różnych ujęciach, itp.;
Ponadto:
 • Inwentaryzacje;
 • Filtrowanie danych wg różnych kryteriów i warunków;
 • Zamówienia, oferty, a także definiowanie indywidualnych szeregów cenowych dla każdego klineta;
 • Druk dokumentów TAX-FREE, wspomaganie rozliczania - rejestr;
 • Druk dokumentów i sprawozdań "węglowych" (CN);
 • Możliwośc współpracy z akwizytorami;
 • Faktury zbiorcze (do kilku WZek lub PZek);
 • Faktury RR (rolnicy ryczałtowi);
 • Faktury w innych walutach;


Pobierz program

Program można pobrać i testować zupełnie za darmo przez okres nawet do 90 dni. To wersja programu zawierająca wszystkie jego funkcje zgodnie z bieżącą wersją. Zachęcamy do pobierania i testowania, a w razie kłopotów służymy pomocą.

UWAGA: Aktualizacja do wersji 3.01.xxx z wersji poprzednich (1.01.001 - 2.02.xxx) wymaga podania nowego klucza programowego. Uzyskanie klucza może się wiązać z opłatą.


Plany cenowe Alfa EM

Mini

49 zł
Zawiera 23% vat
 • Fakturowanie
 • Drukarki fiskalne
 • Wiele magazynów
 • Obsługa płatności
 • Obsługa serwisu

Full

732 zł
Zawiera 23% vat
 • Fakturowanie
 • Drukarki fiskalne
 • Wiele magazynów
 • Obsługa płatności
 • Obsługa serwisu

Multi

249 zł
Zawiera 23% vat
 • Program może pracować na kilku stanowiskach. Powyższa cena dotyczy rozszerzenia pracy programu o każde kolejne stanowisko.
 • Tryb akwizytor

Do wersji "Mini" można dokupić dowolne moduły:

 • Moduł obsługi drukarek fiskalnych - 184zł
 • Moduł obsługi magazynów - 269zł
 • Moduł obsługi płatności - 219zł
 • Moduł obsługi serwisu - 123zł
Ceny brutto, zawierają 23% vat.


Zmiany

wersja 3.01.002
 • Aktualizacja wydruków TAX-FREE.
 • Możliwość zmiany nagłówka zamkniętej WZki bez jej otwierania.
 • Definiowanie do trzech list towarów i związanego z ich sprzedażą tekstu drukowanego pod fakturą.
 • Eksport magazynu do pliku csv, tyl allegro-1.
wersja 3.01.001c
 • Możliwość druku NIPu na paragonie fiskalnym również przez serwer DF.
wersja 3.01.001b
 • Zbiorcza tabela cenników indywidualnych klientów.
 • Poprawka wyświetlania kosztów ubocznych zakupu dla dokumentów MM.
 • Aktualizacja bibliotek do zapisu tabel w formacie XML.
wersja 3.01.001a
 • Do kompletacji dodana możliwość wyświetlania lokalizacji.
 • Aktualizacja odczytu dat z plików TXT/CSV/XML.
 • Poprawki czytelności dla niektórych stylów.
 • Poprawka wyświetlania stawki VAT po otwarciu faktury ze zmienioną stawką.
wersja 3.01.001
 • Wersja 64-bitowa.
 • Itegracja z systemami kasowymi ELZAB Online
 • Automatyczne generowanie dokumentów korygujących koszt własny sprzedaży.
 • Dodane zestawienia ułatwiające analizę osiągniętego zysku i zapasów magazynowych.
 • Możliwa zmiana wyglądu aplikacji przy zastosowaniu załączonych stylów.
Zobacz więcej zmian
wersja 2.02.004i
 • Wyszukiwanie dynamiczne w tabeli Remanent obejmuje wszystkie kolumny.
 • Możliwość przypisywania tekstu do PZek, który jest umieszczany na wydruku PZki.
 • Opcjonalna możliwość wydruku Oświadczenia o pochodzeniu węgla.
 • Możliwość otwarcia pliku wyeksportowanego z tabel bezposrednio po wykonanym eksporcie.
 • Poprawka obsługi terminala płatniczego w zakresie możliwego dublowania paragonu.
wersja 2.02.004h
 • Możliwość wydruku na etykietach i metkach ceny jednostkowej, po przeliczeniu na kilogram, metr, litr, itp.
 • Poprawka wyświetlania kontrahentów po użyciu niektórych filtrów.
 • Współpraca z terminalem kart płatniczych Polcard (Funkcja specjalna).
 • Dostęp do edycji lokalizacji towarów z PZki.
 • Poprawka wyświetlania na edycji pozycji PZki sumarycznego narzutu dla edytowanego towaru w magazynie.
wersja 2.02.004g
 • Wyszukiwanie dynamiczne w tabeli Dokumentów PZ/WZ.
 • Przyśpieszenie kolejnych wywołań tabeli Rozliczeń z listy Kontrahentów podczas rozliczania płatności.
 • Możliwość dostawy wg symbolu, kodu kreskowego lub indeksu z pola z nazwą.
 • Wyszukiwanie tekstu w oknach informacyjnych.
 • Rozdzielenie przycisków do rozpoczęcia i kontynuacji faktur zaliczkowych.
 • Liczba definiowanych szablonów plików CSV dla importu PZek zwiększona do 15.
 • Usunięcie błędu bilansu, powstającego po otwarciu korekty sprzedaży towarów pochodzących z korekty zakupu.
wersja 2.02.004f
 • Dodana możliwość zapisu niektórych podsumowań do pliku txt.
 • Przywrócenie poprawnego działania niektórych numerycznych pól edycyjnych po aktualizacji bibliotek Win.JVCL.
 • Poprawka wyszukiwania dynamicznego dla wprowadzonych wartości numerycznych powyżej dopuszczalnego zakresu.
 • Dodana rubryka z NIPem dostawcy/nabywcy w tabeli dokumentów PZ/WZ.
 • Zmiana identyfikacji połączonego akwizytora z MAC adresu na identyfikator bazy.
 • Dodatkowa weryfikacja możliwości edycji dokumentu po wejściu w otwartą WZkę.
wersja 2.02.004e
 • Wyszukiwanie dokumentów potencjalnie wymagających skompensowania w rozliczeniach syntetycznych.
 • Wyszukiwanie dynamiczne w tabeli Kontrahentów.
 • Wyszukiwanie dynamiczne w tabeli Magazyn obejmuje wszystkie kolumny.
 • Poprawka w module szukania w rubrykach tekstowych.
 • Poprawka błędu postającego po edycji kartoteki uruchamianej z tabeli Wszystkie magazyny.
wersja 2.02.004d
 • Poprawka w module szukania w rubrykach tekstowych.
wersja 2.02.004c
 • Możliwość modyfikacji otwartej PZki na podstawie kompletacji.
 • Możliwość zwiększenia czcionki w tabelach do 20 pkt.
 • Poprawka seryjnego wysyłania emailem powiadomień o zaległych płatnościach.
 • Poprawka komunikatu o zdublowanym symbolu przy zakładaniu kartoteki.
wersja 2.02.004b
 • Możliwość włączenia ostrzeżeń o zdublowanym symbolu przy zakładaniu kartoteki.
 • Sumowanie dowolnej kolumny numerycznej w tabelach pod prawym klawiszem myszy.
 • Sprzedaż info (bez grupowania) uzupełniona o towary, których brak w rozchodzie przez ostatni rok.
 • Analiza ostatniej sprzedaży pojedynczego towaru może obejmować okres 16 tygodni z podziałem na tygodnie.
wersja 2.02.004a
 • Możliwość seryjnego wysyłania powiadomień o zaległych płatnościach.
 • Możliwa indywidualna konfiguracja parametrów eMaila dla wysyłki faktur i powiadomień.
 • Dodane opisy własne do listy komputerów z możliwością podglądu opisu w tabelach.
wersja 2.02.004
 • Przecena zbiorcza cennika usług i towarów.
 • Określanie lokalizacji towarów.
 • Stały tekst drukowany pod korektą.
wersja 2.02.003b
 • Możliwość ograniczenia liczby wczytywanych pozycji do tabeli obsługi serwisu.
 • Dodane rozwijalne listy przy wpisywaniu danych na formatce zlecenia serwisowego.
 • Poprawa czytelności wyróżnionej komórki tabel dla Win10.
 • Możliwość dodawania pozycji do WZki z listy Poprzednich zakupów.
 • Ustawienie "Nie wchodzić w edycję ilości" dla WZki nie dotyczy towarów sprzedawanych wg wartości.
wersja 2.02.003a
 • Wyświetlanie historii zakupów towaru zbiorczo do wszystkich magazynów.
 • Rejestrowanie i wydruk dowolnego tekstu przypisanego do faktur korygujących.
 • Poprawka rejestrowania wartości MMek w cenach zakupu po stronie przyjęcia.
wersja 2.02.003
 • Rejestracja kosztów ubocznych zakupu z możliwością exportu do ALFA-KP_NG.
 • Możliwość wyfiltrowania w magazynie pozycji skasowanych i hurtowego usunięcia skasowania.
 • Zapis alternatywnych kodów kreskowych również przy zakładaniu kartoteki.
 • Wyświetlanie do 3 alternatywnych kodów kreskowych w tabeli kompletacji.
 • Wyświetlanie w tabeli kompletacji stanu w bieżącym magazynie lub sumarycznie we wszystkich.
 • Przyspieszenie działania modułu obsługi serwisu.
 • Rejestracja informacji o wysłanych mailach z modułu obsługi serwisu.
 • Możliwość kopiowania cennika indywidualnego pomiędzy kontrahentami.
wersja 2.02.002b
 • Eksport danych do pliku XML w formacie opartym na JPK_V7M v.2.
 • Możliwość hurtowej zmiany stawki VAT dla wybranych towarów i usług.
 • Możliwość oznaczania wszystkich PZek i WZek do zafakturowania jednym kliknięciem.
 • Poprawka automatycznego dodawania roku do numerów faktur dla daty sprzedaży w innym roku niż wystawienie.
wersja 2.02.002a
 • Poprawka błędu mogącego wystąpić przy tworzeniu faktury zbiorczej do WZek.
wersja 2.02.002
 • Na kompletacji widoczny stan magazynowy.
 • Poprawka błędów występujących przy zdefiniowanej dacie zamknięcia.
 • Rejestrowanie znaczników WSTO_EE i IED.
wersja 2.02.001b
 • Tworzenie WZek z zamówień uwzględnia zdefiniowaną formę i termin płatności kontrahenta.
 • Możliwość podglądu zablokowanych niezamkniętych WZek.
 • Podgląd treści rezerwacji z listy otwartych WZek do scalenia.
 • Zablokowano możliwość zmiany magazynu na powrórnie otwartych PZkach, z których towar został wydany.
 • Możliwość druku faktur na drukarkach fiskalych Elzabu.
wersja 2.02.001a
 • Możliwość realizacji zamówień wg pozycji z pojedynczego zamówienia.
 • Konfigurowanie dodatkowego potwierdzania usuwania pozycji z WZki.
 • Wzbogacona konfiguracja wydruku wyceny na umowach.
wersja 2.02.001
 • Obsługa uwierzytelniania SASL przy wysyłaniu emaili.
 • Współpraca z urządzeniami Android w zakresie zbierania zamówień.
 • Możliwość pobierania licencji OnLine.
wersja 2.01.009b
 • Możliwość wydruku metek i etykiet z tabeli informacji o szczegółach przecen.
 • Możliwość wydruku na metkach nazwy produktu w kilku liniach.
 • Dodana funkcja sprawdzająca unikalność symboli towarów w obrębie modeli.
 • Możliwość zmiany form płatności dla zamkniętych korekt.
 • Uzupełnienie paragonu fiskalnego o formy płatności w przypadku zwrotu opakowań zwrotnych.
 • Wydruk etykiet na drukarkach RAW.
wersja 2.01.009a
 • Możliwość automatycznego tworzenia kodów kreskowych i symboli przy modyfikacji kartotek.
 • Możliwość lokalnej tymczasowej zmiany danych kontrahenta w trybie akwizytora.
wersja 2.01.009
 • Możliwość wysyłania SMSów (Funkcja specjalna)
 • Eksport tabel w formacie XLSX może zawierać również zdjęcia produktów.
 • Wydruk PZki opcjonalnie uzupełniony o opisy towarów.
 • Rejestrowanie skanowania produktów podczas kompletacji.
wersja 2.01.008a
 • Eksport tabeli kompletacji w formacie XLSX może zawierać również zdjęcia produktów.
wersja 2.01.008
 • Wydruk oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.
 • Poprawka błędu zapisu danych nabywcy przy archiwizacji faktur w przypadku zmiany danych nabywcy.
wersja 2.01.007g
 • Możliwość drukowania na fakturze kodów kreskowych towarów w postaci graficznej.
 • Poprawka zapobiegająca czasowemu znikaniu nowodopisanych kontrahentów w trybie akwizytora.
wersja 2.01.007f
 • Przy dopisywaniu pozycji do WZki możliwość dołączenia usług do listy wyszukiwania z pola Nazwa.
 • Możliwość ustawienia domyślnego lub pustego prefixu do automatycznego generowaniu Symbolu produktu.
 • Podsumowanie zestawienia płatności kartą w rozbiciu na stanowiska.
wersja 2.01.007e
 • Możliwość zdefiniowania kolejności wyświetlania stanowisk w podsumowaniu kasy gotówkowej.
 • Możliwość zdefiniowania filtra dotyczącego wyświetlanego magazynu na liście dokumentów wydania.
wersja 2.01.007d
 • Wydruk metek możliwy przy użyciu drukarek zaistalowanych w systemie wg formatki z pliku XML.
wersja 2.01.007c
 • Możliwość automatycznej archiwizacji faktur na dysku jako pdf.
 • Wyświetlanie ostrzeżenia podczas rozliczania płatności o istnieniu księgowań z datami przyszłymi.
 • Możliwość włączenia ostrzeżenia dźwiękowego przy kompletacji.
 • Podsumowanie kasy w rozbiciu na stanowiska.
 • Możliwość ustawienia domyślnych kont bankowych do druku na fakturach.
wersja 2.01.007b
 • Wyświetlanie adresu i nazwy kontrahenta nad tabelą z kontrahentami.
 • Poprawka automatycznego zerowania liczników faktur i korekt.
 • Poprawka aktualizacji stanów rzeczywistych wg teoretycznych przy wielu magazynach.
wersja 2.01.007a
 • Do wydruku remanentu dodana jednostka miary.
 • Możliwość zapisu WZki do pliku XLS z pominięciem niektórych danych.
wersja 2.01.007
 • Możliwość ustawienia poziomu rejestrowania zmian w bazie danych.
 • Przyśpieszenie wyświetlania magazynu i listy dokumentów.
wersja 2.01.006b
 • Współpraca z serwerem drukarki fiskalnej w wersji 3.x.
 • Współpraca z kolektorem danych z Androidem oraz programem ALFA-inwentaryzator.
wersja 2.01.006a
 • Do rejestrów VAT dołączono informcję o atrybutach JPK.
 • Ograniczono tabelę rozliczeń wywoływaną z listy kontrahentów podczas wpłat/wypłat.
wersja 2.01.006
 • Usunięcie błędu otwarcia PZki z towarami, do których wystawiono korekty spredaży.
 • Możliwość przypisania kontrahentowi znaczików TP, MK, VAT_RR i IMP.
 • Podgląd listy zakupów nabywcy z poziomu WZki.
 • Definiowanie ilości przypisanej alternatywnym kodom kreskowym.
 • Możliwość kompletacji w ilościach ułamkowych i wg ilości przypisanych kodom alternatywnym.
 • Konfiguracja kolektora przeniesiona do modułu wymiany danych.
 • Uzupełnienie nagłówka generowanego pliku JPK_V7x o nazwę podatnika.
wersja 2.01.005d
 • Możliwość zmiany atrybutów JPK na fakturach korygujących.
wersja 2.01.005c
 • Analiza ostatniej sprzedaży może obejmować wszystkie magazyny lub tylko bieżący.
 • Rozszerzony podgląd magazynu [F11] wyświetla znaczniki towarów GTU.
 • Możliwość wyłączenia wydruku artybutów JPK na fakturach i korektach.
wersja 2.01.005b
 • Konfiguracja eksportu przelewów do pliku poszerzona o separatory kwot.
 • Do kompletacji dodane pozycjonowanie w tabeli.
wersja 2.01.005a
 • Dodana kompletacja na PZkach.
 • Dodany wydruk artybutów JPK na fakturach i korektach.
wersja 2.01.005
 • Definiowanie znaczników towarów GTU oraz znaczników typów faktur.
 • Szybka zmiana formy płatności Gotówka/Karta przy sprzedaży.
 • Dokładniejsze wyliczanie zysku dla korekt ilości dotyczących towaru o różnych cenach zakupu.
 • Poprawiona szybkość zakładania nowej kartoteki.
wersja 2.01.004
 • Szybsze wyświetlanie tabeli dokumentów wydania po pierwszym wczytaniu.
 • Rozszerzona informacja o towarze w innych magazynach.
 • Poprawka oznaczania proponowanego MPP dla dostaw o wartości bliskiej zdefiniowanemu limitowi.
 • Dodana informacja o narzucie w Tabeli o skumulowanej sprzedaży towarów.
wersja 2.01.003a
 • Możliwość zmiany stawki VAT dla towaru/usługi.
 • Możliwość zdefiniowania domyślnej jednostki miary.
 • Poprawka metody wyszukiwania towarów przy przecenach hurtowych.
wersja 2.01.003
 • Usunięty problem z otwieraniem zbiorczych dokumentów dostawy zawierających PZki w drodze.
 • Dodana informacja o wystawionych korektach na podglądzie faktur/paragonów sprzedaży.
 • Dodany znacznik Samofakturowania.
 • Dodana możliwość druku NIPu na paragonie fiskalnym dla drukarek Posnet.
 • Możliwość generowania JPK_FA v.3
wersja 2.01.002a
 • Modyfikacja formatu multicash dla przelewów z podzieloną płatnością.
 • Poprawka wydruku paragonu przez serwer_DF w przypadku oznaczenia form płatności.
 • Poprawka błędu przy realizacji zamówienia na WZkę bez kontroli stanów.
wersja 2.01.002
 • Możliwość wydruku PZ bez cen.
 • Podpowiedź oznaczania zakupu jako podlegającego Mechanizmowi Podzielonej Płatności.
 • Umożliwienie łatwej modyfikacji kwoty VATu przy rozliczaniu z zastosowaniem MPP.
 • Dodana możliwość kumulacji po odbiorcy i towarze w Informacje/Wydania/Towary.
 • Możliwość druku NIPu na paragonach fiskalnych (jeśli urządzenie na to pozwala).
wersja 2.01.001b
 • Możliwość wydruku blankietu przelewu z płatnością podzieloną przed zatwierdzeniem wypłaty.
 • Poprawka proponowanych do rozliczenia kwot VAT dla płatności sumowanych z MPP i bez MPP.
 • Poszerzona lista filtrów predefiniowanych w Obrotach i Rozliczeniach.
wersja 2.01.001a
 • Możliwość domyślnego oznaczania zakupu jako podlegającego Mechanizmowi Podzielonej Płatności.
 • Możliwość zdefiniowania wszystkich towarów jako powodujących MPP.
 • Poprawka niektórych komunikatów przy wprowadzaniu przedpłat przy aktywnym MPP.
wersja 2.01.001
 • Wsparcie dla Mechanizmu Podzielonej Płatności.
 • Możliwość druku NIPu na paragonach fiskalnych do faktur (jeśli urządzenie na to pozwala).
wersja 1.01.041g
 • Współpraca z programem EDJPK do elektronicznego przekazu JPK.
 • Wybór magazynu na PZ/WZ również pod klawiszem F10.
 • Opcjonalny druk numeru i kwoty w postaci kodu kreskowego również na KP.
 • Poprawka wydruku nazwy konta bankowego dla 3-6 kont.
wersja 1.01.041f
 • Sprzedaż info wywołana z magazynu dla wszystkich poz. bez grupowania, uzupełniona o Ruch towaru.
 • Poprawka kompletacji towarów w przypadku kartotek skasowanych.
 • Dodany wydruk "dookreślenia" faktury dla faktur zbiorczych.
wersja 1.01.041e
 • Obsługa do 3 magazynów w wersji dla akwizytora.
wersja 1.01.041d
 • Możliwość wysłania danych z magazynu na serwer ftp.
 • Możliwość zatwierdzenia WZ/PZ przyciskiem z okna dodawania pozycji.
 • Liczba kont bankowych firmy zwiększona do sześciu.
 • Kwota na fakturze może być drukowana dodatkowo w formie kodu kreskowego.
 • Drukowanie w formie kodu kreskowego danych odbiorcy ujętych w nawias klamrowy.
wersja 1.01.041c
 • Poprawka komunikacji z drukarkami fiskalnymi NOVITUS Online podczas pracy na pulpicie zdalnym.
wersja 1.01.041b
 • Możliwość ustawienia czcionki tekstu dodatkowego na wydruku WZ i FV.
 • Możliwość generowania JPK_FA v.2.
wersja 1.01.041a
 • Współpraca z terminalem kart płatniczych Planet.
 • Poprawka wyświetlania informacji o magazynie dla dostaw zbiorczych z PZek do różnych magazynów.
 • Dodane zabezpieczenie przed możliwością wyświetlania błędnego podsumowania WZki w trakcie edycji.
 • Poprawka raportowania do ALFA-NG.XML danych kontrahentów po ich aktualizacji od wskazanej daty.
wersja 1.01.041
 • Możliwość wczytania WZki z kolektora lub pliku.
wersja 1.01.040
 • Współpraca z terminalem kart płatniczych PeP.
 • Możliwość hurtowego kasowania towarów o stanach zerowych z magazynu.
 • Kontrola zmiany daty w systemie (północ).
 • Data wpłat/wypłat akwizytora musi być zgodna z datą bieżącą.
 • Rozszerzona obsługa dotycząca funkcji specjalnych (obuwie).
 • Możliwość określenia magazynów dla których towar przyjmowany z MMek będzie "w drodze".
 • Poszerzone pola danych o kontrahenach: Nazwa, Miasto, Ulica, eMail.
 • Możliwość pracy z drukarkami fiskalnymi w których stawka "zw." nie jest pod literą G.
wersja 1.01.039b
 • Liczba definiowanych szablonów plików CSV dla importu PZek zwiększona do 9.
 • Obsługa serwera DF w wer 2.0 (FTP).
 • Możliwość wyświetlania zdjęć produktów również wg ID towaru/modelu.
 • Możliwość zmiany położenia okien dodawania/edycji pozycji WZek/PZek/Zamówień.
 • Notatnik przypisany do kontrahentów.
 • Możliwość otwierania MMek.
 • Obsługa wyboru formatu wydruku metek z wielu plików z formatkami.
wersja 1.01.039a
 • Dodana hardwareowa kontrola drukarek fiskalnych dla protokołu Novitus/Posnet.
 • Poprawka wyświetlania spisu remanentowego po skasowaniu pozycji dla ustawienia "ukryj skasowane".
 • Dodana kompletacja dokumetu wydania wg kodów kreskowych lub symboli towarów.
 • Poprawka edycji spisu remanentowego uruchamianej klawiszem cyfrowym dla ilości ułamkowych.
wersja 1.01.039
 • Dodane podsumowanie i wydruk na liście dokumentów przyjęcia i wydania.
 • Możliwość automatycznego rozliczania płatności na podstawie pliku csv z kwotami.
 • Możliwość określenia stanów minimalnych dla ilości sumarycznych ze wszystkich magazynów.
 • Możliwość trwałego oznaczania dokumentów w rejestrach VAT.
wersja 1.01.038a
 • Możliwość weryfikacji podatnika VAT wg NIPu.
 • Blokada skasowania dokumetu KP/KW, do którego wystawiono kolejne KP/KW.
 • Możliwość zdefiniowania innego obrazka LOGO drukowanego na fakturach dla każdego magazynu.
 • Poprawka wyświetlania remanentu archiwalnego po użyciu podglądu kartoteki towarowej.
 • Do Informacji o Transakcjach dodano adres kontrahenta.
wersja 1.01.038
 • Możliwość wprowadzania dodatkowych (alternatywnych) kodów kreskowych dla produktów.
 • Dodana funkcja sprawdzająca unikalność kodów kreskowych w systemie.
 • Eksport przelewów do pliku może uwzględniać split payment.
 • Poprawka zaokrągleń na walutowych korektach (drugich i kolejnych).
wersja 1.01.037a
 • Możliwość zdefiniowania dodatkowego długiego tekstu drukowanego na WZce ponad podpisem.
 • Rejestrowanie kosztów transportu dla dostaw.
 • Łatwe uruchamianie zdalnej pomocy.
 • Poprawka zapisu dodatkowych form płatności dla faktur wystawianych do WZek (1.1.36).
 • Wewnętrzny notatnik również dla korekt wydania.
 • Poprawka przeliczania korekt faktur exportowych w przypadku zmiany stawki VAT.
 • Możliwość zdefiniowania długości numerów faktur exportowanych do plików typu COMARCH (konf.zaawans.).
wersja 1.01.037
 • Możliwość zdefiniowania dodatkowego długiego tekstu drukowanego na fakturze ponad podpisem.
 • Zabezpieczenie przed wartością faktury prezkraczającą 9 bilionów.
 • Poprawka błędu definicji zestawów dla zmienionej stawki VAT (1.1.36).
wersja 1.01.036b
 • Modyfikacja w funkcji exportu COMARCH.
 • Poprawka wyświetlania informacji o opakowaniach zbiorczych przy dodawaniu pozycji do WZki.
wersja 1.01.036a
 • Log dla otwieranych i zmienianych PZ/WZ i kasowanych KP (alfa_ng_log).
 • Wydruk pozycji remanentu możliwy w jednej linii (bez symbolu, kodu i indeksu, dla krótkiej nazwy).
 • Uwzględnienie daty zakupu i wpływu faktury na wydruku PZki.
 • Poprawka możliwości zmiany stawki VAT w przypadku usług.
 • Dodany parametr /TRACE.
 • Usunięty problem ze zmiennym separatorem dziesiętnym w systemie.
 • Przekazywanie adresu email przy mailowaniu Tabeli rozliczeń z kontrahentem.
wersja 1.01.036
 • Obsługa opakowań zwrotnych.
 • Rejestracja daty zakupu niezależnie od daty wpływu dla faktur zakupowych.
 • Możliwość wydruku na fakturze wartości pomocniczej (w miejsce ceny) na poszczególnych pozycjach.
 • Dodany opis tekstowy kartotek dostępny z poziomu magazynu.
 • Poprawka zapisu stawki VAT po edycji kartoteki posiadającej niestandardową stawkę VAT.
 • Możliwość importu PZek z plków CSV, które nie zawierają stawki VAT.
 • Wydłużony teskst stały drukowany pod fakturami i WZkami.
 • Rozbudowany wydruk dotyczący terminów ważności.
wersja 1.01.035d
 • Poprawka wydruku form płatności dla korekt faktur zaliczkowych rozliczeniowych.
wersja 1.01.035c
 • Możliwość otwarcia dostawy, jeśli towar będący na niej jest jednocześnie na dokumencie typu Oferta.
 • Poprawka błędu bilansu po otwarciu dostawy, jeśli towar z niej jest zarezerwowany na fakt. zaliczkowej.
wersja 1.01.035b
 • Sprawdzanie powiązania odbiorcy z nabywcą przy tworzeniu faktury z modułu serwisowego.
 • Poprawka zapisu do przychodu kartotek zakładanych automatycznie (w wariancie braku przeceny).
wersja 1.01.035a
 • Wczytywanie danych kontrahentów z bazy GUS na podstawie NIPu.
 • Możliwość modyfikacji danych kontrahenów od wprowadzonej daty aktualizacji.
wersja 1.01.035
 • Przekazywanie adresu email przy mailowaniu Potwierdzenia salda i Wezwania do zapłaty.
 • Mozliwość automatycznego zakładania nowej kartoteki dla dostaw towaru w nowej cenie sprzedaży.
 • Wydruk ceny netto i brutto na WZkach, jeśli określono wydruk z cenami.
 • Możliwość eksportu przelewów do pliku XML typ eliksir-1.
 • Modyfikacja zamówień w module serwisowym (statusy, dostawcy, wydruki).
wersja 1.01.034f
 • Poprawka wydruku informacji o KGO na kopiach faktur.
 • Możliwość sprzedaży wg symbolu, kodu kreskowego lub indeksu z pola z nazwą.
 • Drobne zmiany w eksporcie danych do plików zewnętrznych typu JPK_VAT v.3.
wersja 1.01.034e
 • Drobne zmiany w eksporcie danych do plików zewnętrznych.
 • Możliwość wystawienia korekty zbiorczej na kwoty ujemne.
wersja 1.01.034d
 • Usunięty problem z otwarciem dostawy zbiorczej, dla PZek o różnym statusie w_drodze.
 • Usunięty problem z wydrukiem faktur zawierających ilości zerowe dla KGO.
wersja 1.01.034c
 • Możliwość przypisania oświadczenia do FV1 lub FV2.
 • Eksport danych do pliku XML w formacie opartym na JPK_VAT v.3.
wersja 1.01.034b
 • Dodany wydruk potwierdzający przyjęcie odpadów (złomu).
 • Możliwość drukowania bezpośrednio do eMaila (wydruk jako załącznik PDF).
 • Możliwość jednoczesnego rozliczania płatności i eksportu do bankowego pliku wymiany.
wersja 1.01.034
 • Eksport faktur w formacie Subiekt EDI.
 • Opcjonalny wydruk informacji o KGO na fakturze.
wersja 1.01.033f
 • Obsługa szuflady dla drukarek fiskalnych Elzab i Novitus.
 • Możliwość dołączenia informacji o formie płatności na paragonie fiskalnym.
 • Eksport faktur w formacie PC-Market.
wersja 1.01.033e
 • Wydruk metek z Remanentu.
wersja 1.01.033d
 • Wydruk tekstu stałego pod zbiorcza fakturą korygującą.
 • Możliwość ukrywania pozycji skreślonych w Remanencie.
 • Możliwość zmiany stawki VAT dla towarów, które nie były w obrocie.
wersja 1.01.033c
 • Możliwość edytowania kartotek z poziomu spisu remanentowego.
 • Możliwość wyłączania pól z cenami z edycji w spisie remanentowym.
 • Wyszukiwanie dynamiczne w tabeli Magazyn i Spis remanentowy.
wersja 1.01.033b
 • Obsługa kolektora danych w spisie remanentowym.
 • Dodana wersja startowa do obsługi zamówień w module serwisowym.
 • Możliwość wyłaczenia paragonów z eksportu danych (Comarch).
 • Dodany sposób wyszukiwania w rubrykach znakowych, również wewnątrz treści rubryki.
wersja 1.01.033a
 • Eksport danych do pliku XML w formacie opartym na JPK_VAT.
 • Optymalizacja dostępu do tabeli Kontrahentów.wersja 1.01.033
 • Możliwość wydruku numeru faktury w postaci kodu kreskowego (bez drukarek igłowych).
 • Poprawka błędu występującego przy podglądzie niektórych PZek (1.1.32).
wersja 1.01.032
 • Uproszczony sposób powiązania Nabywcy z Odbiorcami.
 • Na zamkniętej PZce dodana rubryka Do przeceny (wg stanu w momencie zatwierdzenia).
 • Możliwość wysyłania faktur korygujących e-mailem jako plik PDF (Funkcja specjalna).
 • Do modułu Serwisu dodany status Zaakceptowano oraz pole serwisant i lista marek.
wersja 1.01.031e
 • Możliwość ustalenia cen sprzedaży na PZce wg zadanego narzutu.
 • Podsumowanie faktury zaliczkowej uzupełnione o zysk z tytułu zaliczki.
 • Poprawka wyświetlania niektórych pozycji WZki po zmniejszeniu ilości i zmianie ceny.
wersja 1.01.031d
 • Poprawka wydruku podsumowania PZki przy występowaniu różnych stawek VAT.
wersja 1.01.031c
 • Dostęp do podglądu otwartych dokumentów wydania z poziomu Ruch towaru.
 • Szybki filtr na Ruch towaru po ostatnim remanencie.
 • Możliwość przeceny towaru we wszystkich magazynach na raz.
 • Zmodyfikowany dostęp do magazynów przy mapowaniu towarów.
 • Test serwisowy na zgodność wartości WZek w dokumentach i rozchodzie.
 • Poprawa stabilności przy wystawianiu FV do WZ (31a).
wersja 1.01.031b
 • Podgląd zamkniętych WZek podczas operacji scalania.
 • Poprawka wydruku kopii faktury zaliczkowej.
wersja 1.01.031a
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych.
wersja 1.01.031
 • Bezpośrednie wydruki do plików PDF.
 • Możliwość wysyłania faktur, WZek i proform e-mailem jako plik PDF (Funkcja specjalna).
 • Ilość konfigurowanych drukarek zwiększona do pięciu.
 • Podgląd WZek podczas wystawiania do nich faktury.
 • Możliwość wyboru postaci stawki VAT drukowanej na fakturach dla odwrotnego obciążenia.
 • Konfigurowanie zachowania drukarki fiskalnej w przypadku sprzedaży w nietypowej stawce VAT.
wersja 1.01.030
 • Rabaty klienta uwzględniane przy imporcie z programu kontraktacyjnego.
wersja 1.01.029a
 • W cenniku indywidualnym klienta można dodatkowo definiować ceny stałe.
 • Przyspieszony moduł obsługi serwisu.
 • Możliwość zaimportowania listy kontrahentów z innej bazy ALFA_NG.
 • Dostępny podgląd obrotów z rozliczanym kontrahentem w ostatnim roku.
 • Możliwość wyróżniania pozycji w magazynie z poziomu tabeli "Ostatnia sprzedaż".
 • Usunięty problem powstający na zestawieniu węglowym dla danych zawierających nieprawidłowy CN.
 • Powiązanie z programem kontraktacyjnym.
wersja 1.01.029
 • Powiązanie WZek z kontraktacjami.
wersja 1.01.028b
 • Dodane dokumenty dostawy wyrobów węglowych dla korekt/zwrotów.
 • Poprawka wyświetlania rozliczeń dotyczących faktur w walucie, przy uprzedniej przedpłacie.
wersja 1.01.028a
 • Dodana możliwość określenia wydruków alternatywnych związanych z WZką.
wersja 1.01.028
 • Przekaz elektroniczny JPK (Faktury, Magazyn).
 • Możliwość definiowania formatu plików CSV dla importu PZek.
 • Dodany moduł mapowania towarów do indeksów z PZek zewnętrznych.
 • Łatwiejszy dostęp do listy kontrahentów przy pobieraniu danych na liście dokumentów.
 • Oznaczanie kontrahentów z UE, automatyczne ustawienie zerowej stawki VAT na fakturze.
 • Wyświetlanie rozliczeń z uwzględnieniem salda w walucie, ułatwienie przeliczania walut dla wpłat.
 • Kalkulacja ceny złotówkowej na otwartej WZce w oparciu o podany kurs waluty obcej.
 • Możliwość zmiany odbiorcy na zamkniętych fakturach.
 • Dozwolone zwiększanie cen na korektach, po ustawieniu w konfiguracji.
 • Możliwość wyróżniania pozycji w magazynie.
wersja 1.01.027b
 • Możliwość sprzdaży wg opakowań zbiorczych.
 • Możliwość synchronizacji czasu z innym komputerem.
 • Opcjonalne nagłówki dla druku proformy.
 • Brak magazynu w wersji micro.
wersja 1.01.027a
 • W informacji o Ruchu towaru/modelu dodany stan z ostatniego remanentu.
 • Możliwość definiowania szerokości rubryk na niektórych wydrukach.
 • Możliwość nadpisywania zdefiniowanych szablonów wydruku.
 • Dodana możliwość zdefiniowania domyślnego szablonu wydruku.
wersja 1.01.027
 • Poszerzone pole tekstu przypisanego do WZki.
 • Wydruk PZki uzupełniony o informację o narzucie dla poszczególnych pozycji.
 • Możliwość wyłączenia domyślnego filtra w Informacja-Wydanie/Przyjęcie.
 • W Informacja-Wydanie-Dokumenty dodana pierwsza forma i termin płatności.
 • Możliwość wyłączenia druku numeru dokumentu sprzedaży na paragonie fiskalnym.
 • Poprawka wydania całego towaru ze wskazanego magazynu dotycząca bilansu/rozchodu.
wersja 1.01.026c
 • Dodane filtry zdefiniowane w Obrotach.
 • Sumowanie WZek wg opakowań.
wersja 1.01.026b
 • Przyśpieszone zatwierdzanie dokumentów przyjęcia.
 • Sumowanie magazynu wg opakowań.
 • Poprawka tekstu przypisanego do towaru w przyp. sieci.
wersja 1.01.026a
 • Współpraca z Serwerem drukarek fiskalnych ALFA-DF.
 • Możliwość wystawienia paragonu fiskalnego do faktury eksportowej.
 • Do dokumentu Oferty dodane orientacyjne ceny zakupu.
 • Możliwość automatycznego wydania całego towaru ze wskazanego magazynu.
 • Możliwość zdefiniowania tekstu drukowanego pod fakturą związanego ze sprzedażą wybranych towarów.
wersja 1.01.026
 • Liczba dodatkowych adresów odbiorców zwiększona do 30.
 • Możliwość powiązania danego kontrahenta z innym, w celu podstawiania go jako Nabywcy.
 • Informacja o odbiorcach (jeśli występują) jest drukowana na korektach faktur.
 • Wydruk Wezwania do zapłaty uwzględnia dane Wystawcy.
 • Możliwość wydruku fragmentu WZki.
 • Konfiguracja wyglądu ramek komórek w tabelach.
 • Możliwość przywrócenia użytkownika skasowanego.
 • Dodana konfiguracja wydruku PZki.
 • Dodane zestawienie gotówki dla wpłat/wypłat.
 • Eksport przelewów w formacie defCOM.
 • Wysyłka maili serwisowych domyślnie na wszystkie adresy klienta.
wersja 1.01.025c
 • Możliwość wysyłania maili dla klientów serwisu.
 • Poprawka wyliczania wartości scalanych WZek wg cen zakupu.
 • Dodatkowe klucze programowe.
wersja 1.01.025b
 • Dodany przycisk Zamówienia na pulpicie programu.
 • Możliwość usunięcia zamówienia klienta po jego zrealizowaniu.
 • Możliwość utworzenia pustych WZek na podstawie listy zamówień.
 • Podgląd danych płatnika, jeśli inny niż nabywca, na otwartych WZkach i zamkniętych fakturach.
 • Poprawka dotycząca pobierania kursu walutowego z roku innego niż bieżący.
wersja 1.01.025a
 • Wydruk pozycji WZki możliwy w jednej linii (bez symbolu, kodu i indeksu, dla krótkiej nazwy).
 • Możliwość wydruku na drukarkach igłowych bez stronicowania.
 • Transmisja zamówień zebranych przez akwizytora.
 • Wydruk danych płatnika na proformie.
 • Usunięcie niepotrzebnego komunikatu o błędzie przy poprawnej realizacji zamówienia odbiorcy.
wersja 1.01.025
 • Dodany eksport dokumentów zakupu i sprzedaży do pliku XML.
 • Wydruk danych odbiorcy w nagłówku FV (w tabeli tylko dla wielu odbiorców).
 • Liczba dodatkowych adresów odbiorców zwiększona do 16.
 • Możliwość dodatkowej konfiguracji danych płatnika drukowanych na FV.
 • Poprawka dot. zapamiętania wybranego płatnika po powtórnym wejściu w otwartą WZkę.
wersja 1.01.024c
 • Dodane podmenu Funkcje pomocnicze.
 • Zmodyfikowane zamknięcie paragonu fiskalnego dla urządzeń typu Posnet.
wersja 1.01.024b
 • Możliwość wydruku otwartej WZki i Proformy z wyliczeniem VATu od cen netto.
 • Definiowanie tekstu drukowanego na nocie odsetkowej (odsetki.txt), drukowane dane wystawcy.
 • Selekcja kontrahentów do transmisji dla akwizytorów (Grupa=AKWnn).
wersja 1.01.024a
 • Możliwość wydruku szczegółowej informacji o rabacie bez cen ewidencyjnych.
 • Możliwość wprowadzenia danych wystawcy, niezależnie od danych sprzedawcy.
 • Poprawka dot. zmiany płatnika przy zmianie formy płatności po powtórnym wejściu w otwartą WZkę.
 • Alternatywny wydruk karty gwarancyjnej lub terminów ważności dla towarów.
 • Przyciski szybkiego ustawiania podstawowych form płatności przy sprzedaży.
 • Automatyczne określanie powodu korekty sprzedaży.
wersja 1.01.024
 • Możliwość wydruku cennika indywidualnego.
 • Możliwość oznaczania pozycji w remanencie.
 • Konfiguracja poszerzona o wybór szczegółowego druku rabatów (dla każdej pozycji sprzedaży).
 • Przyśpieszone przygotowanie ramanentu.
 • Ikony w głównym menu programu.
 • Możliwość zmiany Lp. na PZce, wyróżnione daty jeśli niezgodne z datą bieżącą.
wersja 1.01.023h
 • Do tabeli Transakcje dodana informacja o zysku.
 • W cennikach indywidualnych dodana możliwość określania towaru wg Indeksu.
 • Dodane wyszukiwanie w rubrykach zawierających datę i godzinę.
 • Poprawka zaokrągleń przy sumowaniu korekt w przypadku sprzedaży w zestawach.
wersja 1.01.023g
 • Obsługa sprzedaży usług o zerowej cenie na drukarce fiskalnej.
 • Do magazynu dodana informacja o ostatnim dostawcy oraz narzuty cen pomocniczych.
 • Do informacji o wydaniu towarów dodana rubryka Grupa dot. towaru.
 • Dodana informacja o obrocie towarem wg modelu (ruch modelu).
 • Informacja o sprzedaży towaru wg modelu (sprzedaż info).
 • Ostrzeżenie przed zamknięciem dokumentu sprzedaży z datą różną od bieżącej.
 • Do rejestrów VAT dodana rubryka Grupa dot. danych kontrahenta.
 • Możliwość wyboru typu danych eksportowanych jako plik TXT (zakup, sprzedaż).
wersja 1.01.023f
 • Możliwość wykonania korekt faktur w zakresie stawki VAT (nie dot. SpecFun01).
 • Obsługa drukarki biletowej (bilet.win).
wersja 1.01.023e
 • Poprawka wyliczania ceny sprzedaży wg marży dla towarów kupionych w innej stawce VAT.
wersja 1.01.023d
 • Przeceny hurtowe (wczytywane z pliku xls).
wersja 1.01.023c
 • Uwzględnienie otwartych korekt sprzedaży przy sumowaniu magazynu.
 • Dodana opcjonalna nazwa banku przy numerze konta.
 • Szybki podgląd pełnych danych firmy z poziomu WZki.
wersja 1.01.023b
 • Poprawka zaokrągleń przy sumowaniu korekt w przypadku sprzedaży na kartony.
wersja 1.01.023a
 • Możliwe korekty PZek oraz zbiorcze przychody wewnętrzne.
 • Podświetlenie całego wiersza kursora w tabelach.
 • Możliwość definiowania kolorów rubryk i pulpitu.
wersja 1.01.023
 • Możliwość stosowania wielu szeregów numeracyjnych dla faktur.
 • Dodane priotytety przeszukiwania cennika indywidualnego klientów.
 • Możliwość usunięcia otwartej PZki w całości.
 • Wyświetlanie alarmowej informacji o kliencie w zleceniach serwisowych.
 • Dodane opcjonalne nazwy kont bankowych.
wersja 1.01.022
 • W tabeli dokumentów przyjęcia wyświetlane są wstępne podsumowania otwartych PZek.
 • W kalkulatorze dodano kopiuj/wklej.
 • Możliwość sprawdzenia kursu walut z tabeli A serwisu NBP.
 • Możliwość kumulacji pozycji identycznych na otwartej WZce.
 • Poprawiona precyzja zapisu ilości ułamkowych w bazie danych.
wersja 1.01.021a
 • Funkcja wyszukiwania faktury do wykonania korekty, wg sprzedanego towaru.
 • Dodatkowe ostrzeżenie przed zerowymi pozycjami na zamykanej WZce.
 • Możliwość druku alternatywnego adresu odbiorcy na fakturze.
 • Możliwość zapisu domyślych cen dla przesunięć międzymagazynowych (ceny MMki lub mag. docelowy).
wersja 1.01.021
 • Dodana możliwość sporządzania ofert w trybie akwizytora.
 • Podgląd salda klienta z poziomu WZki.
 • Możliwość wydruku faktur VAT na niektórych modelach drukarek fiskalnych Novitus.
 • Możliwość uruchomienia programu bez sprawdzania połączenia z drukarką fiskalną (/nofisk).
 • Poszerzona informacja o zysku wg zapłat.
 • Możliwość określenia minimalnej ceny sprzedaży wg maksymalnego rabatu lub minimalnego narzutu.
 • Poprawione zabezpieczenie przed powtórnym zatwierdzeniem WZ/PZ (po usunięciu war. filtrowania).
 • Poprawka numeracji korekt RW i korekt faktur eksportowych.
 • Dodane podsumowanie dokumentu korygującego.
 • Możliwość zdefiniowania domyślnej grupy cen i rodzaju dokumentu wydania dla nowych kontrahentów.
 • Możliwość zdefiniowania domyślnej grupy cen dla sprzedaży paragonowej.
 • Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji (www).
 • Możliwość automatycznej ochrony nowoutworzonej WZki.
 • Przyspieszone uruchamianie programu.
 • Informacja o wykonanej kopii bezpieczeństwa dopiero po zakończeniu zapisu pliku backupu.
 • Migracja pomija otwarte dokumety ofert (bez kontroli stanów).
wersja 1.01.020a
 • Możliwość wykonania zestawienia sprzedaży skumulowanej wg towarów.
 • Możliwość wyznaczenia ostatniej daty sprzedaży towarów z magazynu.
 • Poprawione pozycjonowanie przy wyszukiwaniu NIPów europejskich.
 • Dodane podsumowanie na bieżąco fakturowanych PZek.
 • Dodane ostrzeżenie o braku NIPu nabywcy dla faktur niefiskalnych.
 • Poszerzona o narzut informacja o poprzednich cenach sprezedaży na WZ i w zamówieniu.
 • Usunięcie nieścisłości w informacji o cenie zakupu przy sprzedaży wg symbolu, kodu lub indeksu.
wersja 1.01.020
 • Możliwość definiowania cenników indywidualnych klientów.
 • Możliwość zapisania PZ do XML (dla wczytania na WZ).
wersja 1.01.019e
 • Zwiększenie liczby form płatności do 20, informacja o użyciu form definiowanych.
wersja 1.01.019d
 • Możliwość pobrania kursu waluty obcej internetowo z NBP.
wersja 1.01.019c
 • Możliwość scalania otwartych rezerwacji.
 • Zestawienie "węglowe" poszerzone o informacje dot. dokumentu sprzedaży/wydania.
 • Dostęp do listy kontrahentów z zamkniętych dokumentów wydania.
 • Dodana konfiguracja uprawnień dla dostępu do menu Informacje.
wersja 1.01.019b
 • Funkcja zwrotów kwot VATu dot. Tax-Free poszerzona o zwroty częściowe.
wersja 1.01.019a
 • Dodana informacja o transakcjach z kontrahentami (suma obrotów).
 • Do exportu DBF dodano wart. dok. zakupu w ewid. cenach sprzedaży i możliw. kumul. paragonów.
wersja 1.01.019
 • Szybszy dostęp do magazynu (przy drugim i następnym odwołaniu).
 • Dodane wyliczenie zysku z uwzględnieniem prowizji nabywcy (retro).
 • Dodany wydruk etykiet z PZki.
 • Dodane przeceny z poziomu otwartej WZki.
 • Ostrzeżenie o ujemnym narzucie w czasie sprzedaży.
 • Poprawka wyświetlania bilansu (dla PZ).
 • Możliwość serwisowego uruchomienia programu.
wersja 1.01.018e
 • Podgląd WZ i PZ w formie formularza.
 • Eksport WZ i PZ do pliku zewnętrznego.
 • Możliwość rezygnacji z druku symbolu i indeksu towaru na FV/WZ.
 • Możliwość druku pozycji faktury w jednej linii dla krótkich nazw i braku symb., ind. i kodu.
 • Możliwość druku ostrzeżenia o odsetkach na fakturach terminowych.
 • Automatyczna zmiana płatnika po zmianie dostawcy na PZ, dla równych identyfikatorów.
 • Dostępna dodatkowa informacja w przypadku zakładania kartoteki o identycznej nazwie i symbolu.
 • Dodana informacja na PZce o narzutach dla cen sprzedaży 2giej, 3ciej i 4tej.
 • Możliwość dodania listy faktur do wydruku korekty zbiorczej.
wersja 1.01.018d
 • Możliwość rezygnacji z druku kodu kreskowego towaru na FV/WZ.
 • Możliwość przypisania do odbiorcy domyślnego dokumentu typu WZ.
 • Możliwość dublowania numeru WZinit do numeru WZ.
 • Zmiana sposobu drukowania PKWiU dla "zestawów bez nazwy".
 • Migracja dodatkowego opisu kartotek.
 • Wyświetlanie dodatkowego opisu towaru w okienku dodawania poz. do WZ.
wersja 1.01.018c
 • Funkcja "Magazyn w dniu" uwzględnia również "Remanent"
 • Tabela Magazyn w wersji mini może wyświetlać stany zerowe (wg konfiguracji)
wersja 1.01.018b
 • Zmiany w wydruku "węglowym" i Tax-Free (Zatwierdzenie/Usunięcie).
 • Zmodyfikowane (poszerzone) zestawienie "węglowe".
 • Funkcja zwrotów kwot VATu dot. Tax-Free plus rejestr wykonanych zwrotów.
 • Poprawki w wydruku przyjęcia zlecenia serwisowego.
wersja 1.01.018a
 • Poprawka błędu z ver.17b dot. przyjęć PZ bez faktury.
 • Dodana "Zdalna pomoc" w razie problemu z podłączeniem do bazy na starcie programu.
wersja 1.01.018
 • Eksport do DBF poszerzony o formy płatności dla faktur zbiorczych.
 • Poprawiona weryfikacja zakupowej stawki VAT w PZkach dla cen poniżej 1zł.
 • Poprawka przesunięć MM dla towarów w zwolnionej stawce VAT.
wersja 1.01.017b
 • Zmiana pozycji PKWiU na wydruku faktur, poprawka w przypadku zestawów.
 • Możliwość utworzenia listy z dodatkowym tekstem do wydruku po FV/WZ.
 • Szyfrowanie hasła do bazy danych.
 • Możliwość ustawienia domyślego typu cen do wyliczania rabatu.
 • Dodane warianty przeliczania PZki w czasie zatwierdzania.
 • Możliwość zamknięcia PZki w stawkach VAT innych niż występujące na PZce.
 • Wydruk Faktur VAT RR.
 • Wydruk potwierdzenia salda.
wersja 1.01.017a
 • Możliwość tymczasowego oznaczania pozycji w rejestrach VAT.
wersja 1.01.017
 • Możliwość oznaczania pozycji w magazynie.
wersja 1.01.016c
 • Możliwość scalania WZek.
 • Dodany podgląd stanów w innych magazynach.
 • Dodane podsumowanie fakturowanych WZek.
wersja 1.01.016b:
 • Dodana funkcja serwisowa, poprawiająca zaokrąglenia: "przychod.ilosc_wmag".
wersja 1.01.016a:
 • Zwiększona czcionka w nagłówku WZ/PZ na ekranie.
 • Możliwy wybór konta bankowego dla wydruku faktur.
 • Możliwość druku numeru "ini" zamkniętych WZek.
wersja 1.01.016:
 • Dodane wyliczenie stanu "w dniu" sumarycznie dla wszystkich magazynów.
 • Dokładne sumowanie magazynu dla wartości zakupu netto towarów na rezerwacjach.
 • Dodana informacja o rozliczeniu w rejestrach VAT.
wersja 1.01.015:
 • Możliwość definiowania do 10 adresów wysyłkowych dla kontrahentów.
 • Dodane pole grupa dla kontrahentów.
wersja 1.01.014h:
 • Możliwość sprawdzenia dostępności aktualizacji programu.
 • Drobne poprawki w funkcji filtrowania tabel.
 • Poszerzona konfiguracja dotycząca wydruku faktur i WZek, dodatkowy tekst na WZ.
wersja 1.01.014g:
 • Informacja o zysku osiągniętym ze sprzedaży zapłaconej.
 • Poprawka transmisji danych o płatnościach do akwizytora.
wersja 1.01.014f:
 • Możliwość rabatów cenowych na wszystkie pozycje faktur korygujących.
 • Proponowany typ dokumentu zamykanej WZki związany z odbiorcą, nie z płatnikiem.
wersja 1.01.014e:
 • Wydruk rej. sprzedaży VAT może zawierać koszt zakupu.
 • Dodana informacja o przeterminowaniu płatności w dniach w tab. rozliczeń.
wersja 1.01.014d:
 • Konfiguracja wyświetlania niektórych rubryk w tabeli "Dokumenty wydania".
 • Dodana suma ilości na podsomowaniu WZki.
wersja 1.01.014c:
 • Możliwość zmiany magazynu dla istniejących zamówień.
 • Łatwa możliwość filtrowania niefakturowanych dokumentów PZ/WZ.
 • Możliwość exportu dokumentów do textowych plików wymiany (Comarch).
 • Poprawka błędu (od v.014) przy zatwierdzaniu przesunięć MM przy wyborze cen z MM.
wersja 1.01.014b:
 • Możliwość jednoczesnej przeceny towarów należących do modelu.
 • Możliwość określenia zakresu pobieranych z bazy danych w menu Informacje / Wydanie i Przyjęcie.
wersja 1.01.014a:
 • Możliwość kumulowania identycznych pozycji na wydruku korekt.
 • Poprawka zapisu atrybutów modeli przy zdefiniowanej tylko jednej liście atrybutów.
wersja 1.01.014:
 • Możliwość sprawdzenia struktury tabel w bazie - parametr /NEW.
 • Możliwość podsumowania wykonanych przecen oraz wydruk tabeli.
 • Poprawka zaokrągleń dla ilości i stanów przy wielokrotnej sprzedaży ilości ułamkowych.
 • Poprawka wyliczenia stanu magazynu "w dniu" wg. cen sprzedaży, po modyfikacji PZek.
wersja 1.01.013:
 • Możliwość edycji modeli (karty towarowe).
 • Możliwość druku wezwania do zapłaty z pozycji Wpłaty/Wypłaty.
 • Paragon fiskalny z nazwą na pierwszym miejscu.
wersja 1.01.012a:
 • Możliwość definiowania uprawnień.
 • Możliwość realizacji zamówień klienta (przenoszenie zamówień na WZ).
wersja 1.01.012:
 • Obsługa trybu "Akwizytor".
 • Przyspieszone przeliczanie cen na dok. wydania (Ctrl-L).
 • Panel konfiguracji serwisowej.
 • Poprawka (v.2) błędu dla korekt wystawianych dla pozycji po zakupowej korekcie ceny dot. towaru sprzedanego.
 • Możliwość wyszukiwania w magazynie towarów wg wzorca zawartego wewnątrz treści podczas tworzenia WZ i PZ.
wersja 1.01.011a:
 • Informacja o "Innych formach płatności" w menu Finanse.
 • Możliwość wyświetlenia sald kontrahentów na liście dokumentów wydania.
wersja 1.01.011:
 • Możliwośc exportu tabel do pliku zewnętrznego (XLS, CSV, XML).
 • W rejestrze VAT sprzedaży dodana informacja o powiązaniu faktury z serwisem.
 • Poprawka podglądu tabel w układzie formularza dla ułamkowych wartości liczbowych.
 • Poprawka tworzenia WZek do zlecenia serwisowego jednocześnie na 2 komputerach.
wersja 1.01.010:
 • Migracja poszerzona o drugi wariant importu towarów.
wersja 1.01.009b:
 • Możliwośc kumulowania na wydruku WZek i faktur ilości pozycji identycznych.
 • Możliwość utworzenia Oferty/Proformy (rezerwacja bez aktualizacji stanów magazynowych).
 • Poprawka błędu dla korekt wystawianych dla pozycji po zakupowej korekcie ceny dot. towaru sprzedanego.
wersja 1.01.009a:
 • Możliwośc wystawienia kwotowej korekty zbiorczej.
 • Definiowane wydruki dla tebel Informacja->Wydanie/Przyjęcie.
wersja 1.01.009:
 • Remanent otwierający blokuje zmiany w okresie "przedremanentowym".
 • Podgląd kartoteki w magazynie.
 • Możliwość tworzenia wielu list opisu modeli/towarów.
 • Zestawienie sprzedaży wyrobów węglowych.
wersja 1.01.008c:
 • Menu kontekstowe przy niektórych etykietach.
 • Informacja w magazynie o sprzedaży towarów za ostatni rok.
wersja 1.01.008b:
 • Możliwość przypisanego magazynu domyślnego do stanowiska roboczego.
 • Automatyczne kody kreskowe typu EAN13 oraz 5-7cyfrowe.
wersja 1.01.008a:
 • Menu kontekstowe w tabelach.
 • Filtrowanie wierzycieli/dłużników poszerzone o możliwość włączenia zobowiązań, niezależnie od salda sumarycznego płatnika.
 • Poprawka obsługi DF Novitus dla ilości w tysięcznych.
 • Poprawka druku WZek i paragonów dla ilości w tysięcznych.
wersja 1.01.008:
 • Rejestrowanie komputera do bazy wg czasu serwera.
 • Możliwość druku faktur mini.
wersja 1.01.007:
 • Druk faktur w obcych walutach.
 • Druk wezwania do zapłaty.
 • Podgląd tabel w układzie formularza.
wersja 1.01.006b:
 • Możliwa sprzedaż wg wartości brutto dla towarów o zdefiniowanych w konfiguracji jednostkach miary.
wersja 1.01.006a:
 • Filtrowanie w niektórych tabelach poszerzone o listę kontrahentów.
 • Dodany filtr na zamienniki w magazynie.
wersja 1.01.006:
 • Filtrowanie w tabelach poszerzone o alternatywę (lub).
 • Dadany podgląd PZek z tabel innych niż "Dokumenty przyjęcia". Podgląd faktur zakupu zaw. więcej niż 1 PZkę
 • Zablokowana możliwość zmian na dokumentach dotyczących płatników rozliczanych na innych stanowiskach.
wersja 1.01.005:
 • Możliwość naliczania odsetek karnych.
wersja 1.01.004:
 • Dodana konfiguracja serwisu, wydruk zleceń zbiorczych, poszerzony opis.
 • Dodane salda sumaryczne w tabeli rozliczeń.
 • Możliwość zapisu (i odczytu) WZek z plików XML.
wersja 1.01.003:
 • Możliwość druku na fakturze informacji o rabacie oraz stałego tekstu.
 • Obsługa drukarki etykiet na złączu RS.
 • Obsługa zdefiniowanych zestawów na druku TAX-Free.
wersja 1.01.002:
 • Import dokumentów niezamkniętych w migracji ze starej wersji.
 • Możliwość sprawdzania dopełnienia do pełnego opakowania w czasie sprzedaży.
wersja 1.01.001:
Wersja startowa programu:
 • Wystawianie faktur, paragonów, przesunięć międzymagazynowych.
 • Dostawy towarów, remanenty.
 • Kontrola stanów magazynowych, kartoteki towarowe.
 • Obsługa drukarek fiskalnych.
 • Cennik usług.
 • Rozliczenia z kontrahentami, przelewy, dokumenty kasowe.
 • Definiowanie zestawów towarowych.
 • Możliwość zdefiniowania stawki VAT przy sprzedaży (cały dokument lub zestaw).
 • Praca wielostanowiskowa.
 • TAX-FREE, VAT odwrotny, sprzedaż węgla.
 • Obsługa serwisu.


Nasze programy dostarczamy m.in. dla

transpoll logo
ccc logo
ap logo
komex logo